Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát
Internetový obchod:             eshop.bocagroup.cz

Společnost:                         BOCA Group, a.s.

Se sídlem:                           Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

IČ:                                       03705927

E-mailová adresa:                eshop@bocagroup.cz

Telefonní číslo:                    +420 222 712 433

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

• Číslo objednávky:

• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

• Jméno a příjmení kupujícího:

• Adresa kupujícího:

• Email:

• Telefon:

  

(zde doplňte místo), dne(zde doplňte datum)

 
______________________________________

                    Podpis kupujícího

 1.     (*) Nehodící́ se škrtněte nebo údaje doplňte.